Privacy

Disclaimer
Fiat Group Automobiles Netherlands B.V., stelt het op prijs dat u interesse in onze producten toont door middel van een bezoek aan onze site www.fiatprofessional.nl. Aan alle op de www.fiatprofessional.nl pagina's vermelde prijzen, model len en acties kunnen geen rechten worden ontleend. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en BPM (indien van toepassing), exclusief kosten rijklaar maken, afleveringskosten, legeskosten voor kenteken en verwijderingsbijdrage. Prijs-, model- en actiewijzigingen zijn voorbehouden. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Voor de exacte actievoorwaarden verwijzen wij u naar de Fiat-dealer.

De door u versterkte gegevens zullen worden opgeslagen in het gegevensbestand van Fiat Group Automobiles Netherlands B.V., Singaporestraat 92-100, 1175RA Lijnden om uw aanvraag verder te kunnen behandelen en uw op de hoogte te houden van onze activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen. Behoudens uw verzet kan de informatie die op u betrekking heeft aan de gelieerde ondernemingen, contractuele partners en het dealernetwerk van Fiat Group Automobiles Netherlands B.V. worden overgemaakt. Als u uw akkoord heeft gegeven om elektronische communicatie te ontvangen kan u ook via dit kanaal geinformeerd worden. Uiteraard hebt u het recht te allen tijde te controleren welke gegevens in ons bestand zijn opgenomen, meer bepaald deze in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt ons hiervoor schrijven ter attentie van Fiat Group Automobiles Netherlands B.V. ,Customer Relations, Singaporestraat 92-100, 1175RA Lijnden of een e-mail sturen naar Customerrelations.nl@fiat.com. Fiat Group Automobiles Netherlands B.V. zal onmiddellijke het nodige hiervoor doen en u op de hoogte stellen van de uitgevoerde wijzigingen.

Content
Ondanks de zorg die Fiat Group Automobiles Netherlands B.V. besteedt aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden auto's, de services en ons dealernetwerk kan Fiat Group Automobiles Netherlands B.V. niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of actualiteit van de op de site www.fiatprofessional.nl aangeboden informatie. Fiat Group Automobiles Netherlands B.V. onderschrijft, keurt goed, erkent of controleert geen externe bronnen (internetsites van derden die door of via verwijzingen op onze website bezocht kunnen worden). Fiat Group Automobiles Netherlands B.V. is niet aansprakelijk jegens enige partij voor directe of indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst voor bedrijven of anderszins) die het gevolg is van het gebruik van deze website of van informatie hierop, of die het gevolg is van het gebruik van de website derden en de informatie daarop, die door of via verwijzingen op onze website verkregen, opgevraagd zijn.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Onze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten. Deze informatie stelt ons in staat onze website en diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze klanten en bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Copyright
Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsnamen, merken, lay-out, inhoud, ontwerp, grafische, fotografische en andere inhoud van deze website eigendom van Fiat Group Automobiles Netherlands B.V. of haar licentiegevers en worden zij beschermd door alle toepasselijke nationale en internationale merk-, auteursrecht- en andere wetten van intellectueel eigendomsrecht. Informatie op de website, zoals tekst, beeld en geluid, mag niet, behalve voor strikt persoonlijke doelen, worden verveelvoudigd, overgedragen, verspreid of opgeslagen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiat Group Automobiles Netherlands B.V.. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden.

Gegevens bedrijf

FCA Netherlands B.V.
Singaporestraat 92-100, 1175 RA Lijnden
Postbus 203, 1170 AE Badhoevedorp
Tel.: 00 800 526 242 00

Voorraadmodellen

Kom snel naar de showroom om de voorraad te bekijken. Want hoe eerder u komt, hoe meer keuze.

Bekijk de voorraadmodellen